Białoruś

Autor Antanina Dolewa Listopad - 14 - 2011 0 Comment

Ilość ludzi przyjeżdżających na Białoruś jest znacznie większa od ilości osób wyjeżdżających z kraju, więc w Republice występuje dodatnie saldo migracji. W pierwszej połowie 2011 roku na Białoruś w celu stałego zamieszkania przyjechało 8378 ludzi. Z roku na rok ta liczba się zwiększa (dla porównania – w tym samym okresie 2010 roku na Białoruś przyjechało 7949 ludzi). Dużo mniejsza ilość ludzi wyjeżdża z kraju. W pierwszej połowie 2011 roku z [...]

Autor Antanina Dolewa Październik - 25 - 2011 0 Comment

Od początku 2011 roku średnie miesięczne wynagrodzenie na Białorusi zwiększyło się o 93 163 rubli i wyniosło latem 2011 roku 1014800 rubli (360 USD). Kryzys walutowy w kraju był przyczyną zmniejszenia średniego zarobku na Białorusi. Na tą chwilę nie wiadomo ile wyniesie średnie miesięczne wynagrodzenie w kraju za 2011 rok. Można założyć, że wynagrodzenie w 2011 roku będzie o wiele mniejsze, niż w minionym 2010 roku, biorąc pod uwagę pensje [...]

Autor Antanina Dolewa Wrzesień - 30 - 2011 0 Comment

Na Białorusi około 19% mieszkańców nie jest Białorusinami. W tym kraju mieszka ponad 140 narodowości. Największe grupy mniejszości narodowych na Białorusi to Rosjanie (około 11%), Polacy (około 3,9%), Ukraińcy (2,4%), Żydzi (0,3%). Większość przedstawicieli innych narodowości osiedliła się na Białorusi w XX wieku, głównie po 1944 roku. Oprócz tego wielu Rosjan, Polaków, Litwinów, Żydów i Cyganów mieszka już od kilku wieków i na równi z Białorusinami są rdzennymi grupami etnicznymi. [...]

Autor Antanina Dolewa Sierpień - 30 - 2011 0 Comment

Połock jest jednym z najstarszych miast Białorusi. Powstał on na starożytnym szlaku handlowym „od Waregów do Greków”, po raz pierwszy wspomniano o mieście w kronikach „Opowieść o minionych latach” w 862 roku. Miasto znajduje się na skrzyżowaniu szlaków europejskich, na granicy zachodniej i wschodniej cywilizacji, historycznych i kulturowych tradycji Zachodu i Wschodu. Dogodna lokalizacja, duża ilość szlaków handlowych rzecznych i lądowych, które szły przez Połock, pozytywnie wpływały na gospodarczy i [...]

Autor Antanina Dolewa Lipiec - 20 - 2011 0 Comment

Białoruś jest członkiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego od 1992 roku, w tym samym roku na Białorusi otworzyło się przedstawicielstwo MFW. Można określić trzy podstawowe rodzaje działalności MFW na Białorusi. Najważniejszą z nich jest współpraca z Rządem i Narodowym Bankiem Białorusi w ramach przygotowania programów polityki gospodarczej, robiąc nacisk na następujące kwestie: polityka podatkowa, budżetowa, finansowo-kredytowa, kurs waluty oraz polityka handlowa. Współpraca ta ma na celu osiągnięcie znacznego wzrostu gospodarczego, niskiej inflacji [...]

Autor Antanina Dolewa Czerwiec - 20 - 2011 0 Comment

Na Białorusi w rejonie nowogródzkim leży jezioro Świteź, które jest nazywane perłą Białorusi. Na brzegu tego jeziora Adam Mickiewicz napisał nie jedną balladę. W 1820-1821 latach powstała znana ballada „Świteź”, trochę później – druga ballada „Świtezianka” i w tym samym okresie trzecia – „Rybka”. Właśnie ballada Mickiewicza „Świteź” opowiada legendę powstania jeziora. W jego miejscu wcześniej znajdowało się miasto Świteź. Mieszkańcy miasta nie wpuszczali do siebie podróżujących, więc oni byli [...]

Autor Antanina Dolewa Maj - 22 - 2011 0 Comment

Możliwości wzrostu polskiego eksportu na rynek białoruski zależą od wielu czynników, takich jak: • stan gospodarki białoruskiej; • aktualna i perspektywiczna podaż towarów produkcji krajowej i z importu na ten rynek; • popyt wewnętrzny i zewnętrzny; • środki regulacji handlu zagranicznego stosowane przez Białoruś; • konkurencyjność polskiej oferty; • stopień profesjonalizmu polskich podmiotów w działaniach marketingowych na rynku białoruskim. Potencjał polsko-białoruskich stosunków w sferze handlowo-ekonomicznej określają czynniki naturalne, ekonomiczne i [...]

Autor Antanina Dolewa Kwiecień - 21 - 2011 0 Comment

Jeszcze niedawno Stany Zjednoczone i cała Europa walczyły z ciężkim kryzysem finansowym. Pomimo zawirowań na światowym rynku Białoruś wydawała się nietknięta i nawet, jeżeli kryzys dotknął w niedużym stopniu białoruską gospodarkę, nie przekładało się to na jakość życia białoruskich obywateli. Dotychczas największym problemem na Białorusi była inflacja, która utrzymywała się na wysokim poziomie (2009 rok – 10,10%, 2010 rok – 9,90%), ale taka sytuacja dla białoruskiej gospodarki była normalna. Rozwój [...]

Autor Antanina Dolewa Marzec - 27 - 2011 0 Comment

2010 rok dla obwodu Brzeskiego był ogłoszony rokiem polepszenia jakości produkcji i usług. Do głównych zadań regionu należało zwiększenie konkurencyjności białoruskich towarów na rynku światowym, modernizacja produkcji, polepszenie jakości usług i zarządzania. Po ukończeniu 2010 roku można już przeprowadzić analizę tego, co udało się osiągnąć w obwodzie Brzeskim w „roku jakości”. W ciągu roku przedsiębiorstwa regionu uzyskały 39 certyfikatów zarządzania jakością: 22 dotyczą standardu ISO 9001, 2 – ISO 14001, [...]

Autor Antanina Dolewa Marzec - 12 - 2011 0 Comment

Głównymi partnerami Białorusi w stosunkach handlowo-gospodarczych są takie kraje jak Rosja, Holandia, Niemcy, Ukraina, Polska, Chiny. Chiny nie są na pierwszym miejscu w tym rankingu, lecz właśnie z tym państwem relacje najbardziej dynamicznie się rozwijają. Chiny są strategicznym partnerem Białorusi w dziedzinie handlu, gospodarki, nauki oraz nowych technologii. Bilateralne stosunki Białorusi i Chin nabrały rozpędu w 2005 roku po wizycie Aleksandra Łukaszenko w Chinach i podpisania z tym krajem wspólnej [...]