Autor Antanina Dolewa Sierpień - 6 - 2012 0 Comment

ulgi podatkowe na BiałorusiNa Białorusi obowiązuje liniowy podatek dochodowy dla osób fizycznych w wysokości 12%. Istnieją jednak ulgi podatkowe, które przewidują całkowite zwolnienie z opodatkowania określonych kwot dochodu. Ulga podatkowa – jest to kwota, która jest odliczana od podstawy opodatkowania. W taki sposób kwota podatku płacona do budżetu państwa jest mniejsza.

W 2012 roku rząd zwiększył rozmiar standardowych ulg podatkowych. W 2012 roku obywatelom Białorusi, miesięczne wynagrodzenie których wynosi mniej, niż 2680 tysięcy rubli (323 $),  przysługuje ulga podatkowa w wysokości  440 tysięcy rubli (53 $). Są również ulgi podatkowych na dzieci poniżej 18 roku życia. Standardowa ulga podatkowa na dzieci w tej chwili wynosi 123 tysięcy rubli (15 $), a dla osób samotnie wychowujących dzieci, taka ulga wynosi 246 tysięcy rubli (30 $). Rodzicom dwójki lub więcej dzieci poniżej 18 roku życia przysługuje ulga podatkowa w wysokości  246 tysięcy rubli (30 $). Dla osób niepełnosprawnych i członków drugiej wojny światowej ulga podatkowa wynosi 623 tysięcy rubli (75 $).

Od 2012 roku są całkowicie zwolnione z podatku dochody obywateli, którzy potrzebują pomocy medycznej, otrzymane w postaci sponsorowanej pomocy od białoruskich organizacji i osób fizycznych. Ulgi podatkowe są nakładane na dochody, otrzymane w postaci bonów płatniczych na białoruskie sanatoria i instytucje zdrowotne, kupowane dla dzieci przez białoruskich przedsiębiorców i organizacje. Dochody związane z pomocą materialną, prezentami, opłatami wycieczek, ubezpieczeniami, naliczane obywatelom w miejscu głównej pracy, nie są opodatkowane, jeżeli wysokość tych dochodów rocznie nie przekracza 8 mln rubli (962 $),  a jeżeli te dochody są otrzymane od innych organizacji – 530 tysięcy rubli (64 $).

Obywatele mogą również skorzystać z prawa do ulgi podatkowej w wysokości kwoty, płaconej nimi  w ciągu roku za ich własną edukację lub edukację członka rodziny w białoruskich uczelniach przy otrzymaniu pierwszego wyższego lub średniego specjalistycznego wykształcenia.

Spodobał Ci się artykuł? Czekamy na Twój głos!


Białoruś