Autor Antanina Dolewa Luty - 26 - 2012 0 Comment

struktura-handlu-zagranicznego-bialorusiBiałoruś zajmuje wiodące miejsce wśród krajów WNP w produkcji nawozów potasowych, roztrząsaczy do nawozów organicznych, kombajnów zbożowych, przemysłowych maszyn do szycia. Republika zajmuje drugie miejsce w produkcji ciężarówek, traktorów, motocykli, włókien sztucznych i drewna. W strukturze towarowej HZ Białorusi dominują: maszyny, urządzenia i środki transportu (24,4%), produkty mineralne (22,6%), produkty przemysłu chemicznego (16,9%). W eksporcie Białorusi do innych krajów dominują następujące wyroby: nawozy potasowe (ponad 3,8 mln t.), włókna chemiczne i nici (152,2 tys. t.), amoniak (107,9 tys. t.), traktory (przeszło 30 tys. szt.), łożyska, obrabiarki do metali, opony do samochodów różnego typu, płyty wiórowe, chłodziarki i zamrażarki, odbiorniki telewizyjne. W imporcie dominują produkty mineralne (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel) – 27%, maszyny i urządzenia – 24%, produkty przemysłu chemicznego i kauczuk – 13,7%, metale żelazne – 11,9%. Surowce są importowane na Białoruś w większości z Rosji, Ukrainy i innych krajów byłego ZSRR.

Największe znaczenie w eksporcie Republiki mają towary przemysłu maszyno budowlanego, chemicznego, drzewnego i lekkiego. Głównymi eksportowanymi towarami przemysłu maszyno budowlanego są samochody ciężarowe, traktory, lodówki, telewizory, półfabrykaty ze stali węglowej, przyczepy i półprzyczepy, silniki Diesela, części i sprzęt do samochodów i traktorów. Największy udział w eksporcie produktów przemysłu chemicznego zajmują nawozy mineralne (ok. 50%). Jedno z pierwszych miejsc w eksporcie zajmują nawozy potasowe. Przy czym 90,2% ich produkcji idzie na eksport, i tylko reszta (9,8%) – na rynek wewnętrzny. Udział fabryki „Belaruskalij” wynosi 16% światowego eksportu nawozów potasowych. Największe partie tego towaru są eksportowane do Chin, Indii, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Malezji. Obecnie jest zauważalny wzrost popytu w Polsce, Węgrach, Czechach i Słowacji. UE uważa ceny eksportowe białoruskich nawozów potasowych niedopuszczalnie niskimi, dumpingowymi. Dlatego każde państwo UE, które importuje białoruskie nawozy potasowe, powinno zapłacić cło antydumpingowe. Obecnie UE ustaliła następujące antydumpingowe stawki celne na nawozy potasowe: od 5,46 EUR/t do 48,19 EUR/t – w zależności od zawartości chlorku potasu w wyrobie gotowym. Ważną część w eksporcie Białorusi zajmują opony – 10% całości eksportu przemysłu chemicznego. Największym producentem opon na Białorusi jest „Belszina”. Ona eksportuje za granice tyle opon ile cały przemysł oponowy WNP. Obecnie fabryka produkuje ok. 185 typów opon dla osobowych i ciężarowych samochodów, autobusów, trolejbusów, traktorów, maszyn rolniczych i budowlanych (65% produkcji jest przeznaczone na eksport). Wśród towarów przemysłu chemicznego największy udział w imporcie mają plastmasa i wyroby z niej, kauczuk i wyroby gumowe, substancje organiczne, produkty farmaceutyczne, środki perfumowe i kosmetyczne. Największy udział w białoruskim eksporcie towarów przemysłu lekkiego mają takie towary jak tkaniny lniane i bawełniane, tkaniny syntetyczne, dywany. Przedsiębiorstwa przemysłu lekkiego utrzymują kontakty handlowe z ponad 90 przedsiębiorstwami krajów UE. Większość eksportu towarów tego przemysłu przypada na Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i Holandię. Najczęściej importowane towary przemysłu lekkiego to bawełna, wełna, tkaniny, wyroby dziewiarskie, ubrania tekstylne. Najwięksi odbiorcy towarów przemysłu drzewnego to Polska – 36,9%, Ukraina – 21,7%, Finlandia – 18%. W strukturze towarowej eksportu dóbr tego przemysłu dominują meble i stanowią 45-50% eksportu przemysłu drzewnego.

Największym partnerem Białorusi w eksporcie i imporcie pozostaje Rosja. Do tego kraju Republika eksportuje maszyny, produkty spożywcze, nawozy mineralne, włókna chemiczne, nici, opony, traktory, samochody ciężarowe, silniki spalania wewnętrznego, materiały budowlane, papier, karton, włókna lniane, lodówki, zamrażarki, motory, rowery, tkaniny, obuwie, wódka, inne napoje alkoholowe. Import z Rosji opiera się przede wszystkim na surowcach paliwowo-energetycznych. Oprócz nich RF importuje na Białoruś produkty mineralne, maszyny, sprzęt, środki transportu, metale czarne i kolorowe.

Drugie miejsce po Rosji w eksporcie Białorusi zajmuje Holandia. Do niej Białoruś eksportuje produkcje przemysłu drzewnego, paliwowo-energetycznego, wyroby tekstylne, nici syntetyczne, wyroby z metali nieszlachetnych.

Trzecie miejsce w eksporcie Białoruskim zajmuje Wielka Brytania. Republika eksportuje do tego kraju produkcję przemysłu chemicznego, wyroby z metali czarnych, towary przemysłu lekkiego, drzewnego i maszyno budowlanego. Wielka Brytania jest jednym z głównych kupców „instrumentów naukowych” Białorusi. Są to urządzenia optyczne, urządzenia na płynnych kryształach, lasery. Ważnym osiągnięciem we współpracy jest wejście z białoruskimi towarami do sieci handlowych „Marks&Spencer” (ubrania).

Następnym ważnym partnerem Białorusi w eksporcie jest Ukraina. Do tego kraju Republika wywozi maszyny rolnicze, samochody, włókna chemiczne, nici, nawozy potasowe, produkty przemysłu lekkiego.

Do Polski Białoruś eksportuje przede wszystkim produkty mineralne i towary przemysłu chemicznego.

Drugim importerem na Białoruś po Rosji są Niemcy. One importują do Republiki maszyny i urządzenia, pojazdy mechaniczne, przyczepy i naczepy, wyroby chemiczne.

Trzecie miejsce w imporcie białoruskim po Rosji i Niemcach jest Ukraina. Z tego kraju na Białoruś importują węgiel kamienny, metale czarne, autobusy, cukier, oleje.

Po Ukrainie najwięksi importerzy na Białoruś to Polska i Chiny. Z Polski do Republiki są importowane paliwa, produkty chemii organicznej i nawozy mineralne, drewno, wyroby z drewna, artykuły spożywcze, metale nieszlachetne. Z Chin są importowane produkty spożywcze, sprzęt do przetwarzania drzewnego, produkty przemysłu tekstylnego.

Można zauważyć, że w eksporcie białoruskim dominują produkty przemysłu chemicznego, środki transportu, maszyny i urządzenia, produkty przemysłu lekkiego. Właśnie te gałęzie gospodarki białoruskiej najbardziej się rozwijają. W ostatnich latach zwiększa się rola usług. Importowane są w największym stopniu maszyny i urządzenia, wyroby tekstylne, drzewne, środki transportu, artykuły spożywcze i inne.

Źródła:
Gospodarcze sąsiedztwo Polski, Red. K. Starzyka, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2005

http://www.mfa.gov.by

Киреенко Е. Г., Социально-экономическая география Республики Беларусь, Аверсэв, Минск 2003
Давыденко Л.Н., Давыденко Е.Л., Белорусский вектор экономического развития, Министерство образования Республики Беларусь, Минск 2006
Вестник внешнеэкономических связей, номер 4/2006, Ред. В. Жук, Министерство Иностранных Дел, Минск 2006
Gospodarcze sąsiedztwo Polski, Red. K. Starzyka, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2005
Rozszerzona Unia Europejska i jej wschodni sąsiedzi.Pierwsze doświadczenia współpracy, Red. E. Teichmann, M. A. Weresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005

Spodobał Ci się artykuł? Czekamy na Twój głos!


Białoruś