Autor Antanina Dolewa Wrzesień - 10 - 2014 0 Comment

klimaBiałoruś stara się przyciągnąć jak najwięcej inwestycji zagranicznych, i w związku z tym jej rząd organizuje forum inwestycyjne za granicą. W tym roku forum się odbędzie w Londynie i po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku. Takie wydarzenia dają możliwość nie tylko przyciągnąć inwestorów, ale i przeprowadzić dyskusję na temat  najbardziej obiecujących obszarów dwustronnej współpracy oraz wymienić się doświadczeniem w zakresie poprawy klimatu inwestycyjnego. Na forum inwestycyjnym potencjalni inwestorzy będą mogli uzyskać więcej informacji na temat potencjału inwestycyjnego Białorusi, w sprawie dodatkowych możliwości, które daje wspólny obszar gospodarczy z Rosją i Kazachstanem.  Forum inwestycyjne – jest to bardzo ważne wydarzenie gospodarcze dla Białorusi, ponieważ dzięki nim możliwe jest tworzenie wizerunku kraju jako wiarygodnego partnera.

Białoruś stymuluje napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w różnych sektorach gospodarki, ale istnieją tak zwane obszary priorytetowe, które są szczególnie ważne dla innowacyjnego rozwoju kraju. W celu wypromowania właśnie tych obszarów i przyspieszenia ich rozwoju, kraj stwarza szczególnie korzystny klimat inwestycyjny akurat w tych branżach. Do obszarów priorytetowych dla Białorusi należą  farmaceutyka, przemysł biotechnologiczny (genomika, inżynieria komórkowa, czujniki biologiczne, itp), nanotechnologia, wysokie technologie w przemyśle, nowe materiały (proszek, porowate materiały, kapilarno-porowate wieloskładnikowe), technologie informacyjne i komunikacyjne, przemysł chemiczny, produkcja maszyn i urządzeń, sprzętu elektrycznego i optycznego, pojazdów, transport i infrastruktura transportowa, budownictwo (w tym w oparciu o technologie energooszczędne), materiały budowlane, rolnictwo, produkcja żywności.

No głównych korzyści i przywilejów inwestowania na Białorusi należy konkurencyjny klimat inwestycyjny i podatkowy, wykwalifikowana siła robocza, strategicznie korzystne położenie, bezpośredni dostęp do rynku Rosji i Kazachstanu, rozwinięta infrastruktura transportowa i logistyczną, wyjątkowe możliwości prywatyzacji. Istnieje wiele przywilejów dla przedsiębiorstw działających w wolnych strefach ekonomicznych, których Białoruś ma sześć.

Świadczenia te obejmują: 0% podatku dochodowego w pierwszych 5 latach działalności, a po 5 latach – stawka podatku wynosi 50% mniej niż standardowo według prawa podatkowego (ale nie więcej niż 12%), VAT na poziomie 10%. W parku wysokich technologii (jest to obszar wirtualny, dlatego obowiązuje na terenie całego państwa) podatek dochodowy oraz VAT są na poziomie 0%. W Białorusko-Chińskim parku technologicznym przez pierwsze 10 lat działalności podatek dochodowy wynosi 0%.  Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na prowadzenie działalności na terenie małego lub średniego miasta, to może liczyć na dodatkowe przywileje, jak na przykład 0% podatku dochodowego przez okres 7 lat.

Białoruś sukcesywnie poprawia swoją pozycję na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o otwartość dla biznesu. W ostatnich liku latach Białoruś poprawiła swoją pozycję w rankingu „DB” (ranking Banku Światowego „Doing Business” o 11 punktów. W szczególności poprawiła swoja pozycję w niektórych kategoriach. Na przykład, w kategorii „rozpoczęcie działalności” Białoruś zajmuję 7 miejsce na świecie, a w kategorii „rejestracja własności” – 2 miejsce (źródło http://www.doingbusiness.org/rankings). Sytuacja biznesowa i inwestycyjna na Białorusi w ostatnich latach znacznie się polepszyła. Dodatkowo korzystny jest fakt, że koszty życia, edukacji, nieruchomości, różnych wydarzeń na Białorusi są niższe niż w krajach Europy Zachodniej. Poza tym Białoruś ma rozwiniętą infrastrukturę socjalną i społeczną. Zaletą, w odróżnieniu od innych państw WNP, jest również środowisko, Białorusi udało się zachować unikalne ekologiczne środowisko. Naukowcy z uniwersytetów Yale i Columbia przyznali Białorusi najlepszy indeks ekologiczny wśród wszystkich państw WNP.

 

Spodobał Ci się artykuł? Czekamy na Twój głos!


Białoruś