Autor Antanina Dolewa Marzec - 12 - 2014 0 Comment

Białoruś biznesWładze Białorusi próbują wdrażać ustawy, które pomogą rozwijać się białoruskim przedsiębiorcom. Dla gospodarki kraju jest to bardzo ważne.

Najszybciej biznes na Białorusi rozwija się w stolicy oraz w miastach, które są stolicami obwodów (obłasti). W celu stymulacji rozwoju małych i średnich miejscowości, w 2012 roku Prezydent Białorusi podpisał ustawę, na mocy której przedsiębiorcy, prowadzący działalność na terenie małych i średnich miejscowości otrzymują specjalne ulgi. Te przywileje obowiązują w ciągu 7 lat od momentu zarejestrowania działalności gospodarczej. Według tej ustawy przedsiębiorcy małych i średnich miejscowości są zwolnione z

  • Płacenia podatku dochodowego;
  • Uiszczenia opłaty państwowej za wydanie specjalnych zezwoleń (licencji) do niektórych rodzajów działalności;
  • Płacenia innych podatków (z wyłączeniem podatku VAT, akcyzy, opłat patentowych, opłat celnych, podatku na ziemię, podatku ekologicznego oraz podatku za wydobycie zasobów naturalnych),  wkładów do funduszy innowacji, utworzonych zgodnie z aktami ustawodawczymi;
  • Obowiązku sprzedaży waluty obcej, otrzymanej z transakcji z zagranicznymi osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi, które są powiązane z realizacją obrotu towarowego czy usługowego produkcji własnej, w tym leasing czy dzierżawa.

Warto zwrócić uwagę na ulgi celne, które przysługują przedsiębiorcom zarejestrowanym w małych i średnich miejscowościach. Oni są zwolnieni z płacenia należności celnych przywozowych oraz z płacenia podatku VAT, pobieranego przez organy celne przy imporcie na Białoruś wielu pozycji towarowych. Oczywiście ustawa, nadająca tak wiele przywilejów, ma swoje ograniczenia, przede wszystkim te ograniczenia mają zapobiec nadużyciom. Tak czy inaczej, ułatwia ona otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej i zachęca do przedsiębiorczości.

W celu polepszenia klimatu biznesowego na Białorusi funkcjonuje „Narodowa platforma biznesu Białorusi”, której głównym zadaniem jest ochrona praw oraz reprezentowanie interesów białoruskich przedsiębiorców w urzędach, sądach, organach kontroli państwowej i innych państwowych instancjach. Główną działalnością platformy jest polepszenie warunków prowadzenia biznesu na Białorusi, a także informowanie polityków oraz partnerów zagranicznych o problemach i potrzebach białoruskiego biznesu. Platforma nie posiada jedynego autora, co roku w jej tworzeniu bierze udział około dwudziestu tysięcy ludzi, wśród których są przedsiębiorcy, członkowie związków przedsiębiorców, organizacji branżowych i przemysłowych, naukowcy.

Działania, które podejmuje rząd  daje dobre wyniki. Według wicepremiera Białorusi udział prywatnych przedsiębiorstw w PKB w 2013 roku wyniósł około 24%, w tym samym roku przedsiębiorcy stworzyli kilkadziesiąt tysięcy nowych miejsc pracy.

Spodobał Ci się artykuł? Czekamy na Twój głos!


Białoruś