Autor Antanina Dolewa Lipiec - 20 - 2011 0 Comment

bialorus-w-mfwBiałoruś jest członkiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego od 1992 roku, w tym samym roku na Białorusi otworzyło się przedstawicielstwo MFW. Można określić trzy podstawowe rodzaje działalności MFW na Białorusi. Najważniejszą z nich jest współpraca z Rządem i Narodowym Bankiem Białorusi w ramach przygotowania programów polityki gospodarczej, robiąc nacisk na następujące kwestie: polityka podatkowa, budżetowa, finansowo-kredytowa, kurs waluty oraz polityka handlowa. Współpraca ta ma na celu osiągnięcie znacznego wzrostu gospodarczego, niskiej inflacji oraz stabilnego bilansu płatniczego.

Zaczynając od 1993 do 2009 roku Białoruś wykorzystywała pomóc finansowa MFW trzy razy. Z tego kredyty zaciągnięte w 1993 i 1995 roku zostały całkowicie spłacone w 2005 roku. Obecnie Białoruś znów się zwraca za pomocą do NFW, próbując wyjść z kryzysu ekonomicznego.

MFW wspierał Białoruś także technicznie w następujących obszarach: wydatki państwowe, służby podatkowa i celna, nadzór bankowy, organizacja banku centralnego, polityka finansowo-kredytowa, a także w obszarze statystyki.

Instytut MFW prowadzi szkolenie dla białoruskich urzędników w obszarze programowania finansowego i polityki finansowej, statystyki bilansu płatniczego, finansów państwowych i w innych obszarach. Zjednoczony Wiedeński Instytut szkoli urzędników w sferze analizy makroekonomicznej, wydatków państwowych, księgowości banków centralnych i zarządzania polityką podatkowo-budżetową.

W lipcu 2011 roku została podjęta decyzja o zwiększeniu kwoty Białorusi w MFW do 681,5 mln specjalnych praw ciągnienia (SDR). Kwota jest ustalona dla każdego kraju na podstawie gospodarczej i finansowej mocy państwa. Określa ona wysokość wkładu finansowego każdego kraju członkowskiego, ilość przypadających na dany kraj głosów, a także warunki dostępu do zasobów MFW.

Spodobał Ci się artykuł? Czekamy na Twój głos!


Białoruś