Autor Antanina Dolewa Październik - 25 - 2011 0 Comment

bialorus-srednie-zarobkiOd początku 2011 roku średnie miesięczne wynagrodzenie na Białorusi zwiększyło się o 93 163 rubli i wyniosło latem 2011 roku 1014800 rubli (360 USD). Kryzys walutowy w kraju był przyczyną zmniejszenia średniego zarobku na Białorusi. Na tą chwilę nie wiadomo ile wyniesie średnie miesięczne wynagrodzenie w kraju za 2011 rok. Można założyć, że wynagrodzenie w 2011 roku będzie o wiele mniejsze, niż w minionym 2010 roku, biorąc pod uwagę pensje przeliczone na amerykańskie dolary. Pensje mierzone w rublach białoruskich nadal rosną, chociaż w bieżącym roku znacząco spadła siła nabywcza rubla. Poniżej przedstawione są średnie miesięczne wynagrodzenia na Białorusi, i osobno w stolicy – w Mińsku, za okres 2000-2010 lata.


Pensje w Mińsku są wyższe, niż średnie zarobki w kraju. Mińsk jest stolicą Białorusi, więc rozwija się najlepiej ze wszystkich miast w kraju. W 2000 roku średnie wynagrodzenie na Białorusi wyniosło 82 dolary, a w 2010 roku – 409. W ciągu dziesięciu lat pensje w kraju bardzo wzrosły. Jakość życia na Białorusi poprawiła się znacznie od 2000 roku. W 2010 roku średnie wynagrodzenie w Mińsku wyniosło 516 dolarów amerykańskich. Jest to o 100 dolarów więcej, niż średnie zarobki w kraju. Poziom życia w stolicy jest również wyższy, niż w innych miastach, chociaż w ostatnich latach ta różnica jest coraz mniejsza.

Zarobki na Białorusi (w Mińsku i w całym kraju) rosną dosyć szybko. Jednak, jeżeli przeliczyć wynagrodzenie na dolary amerykańskie, można zauważyć załamanie w 2009 roku, mimo tego że w rublach pensje wciąż rosły. Załamanie było spowodowane zmianą kursu walutowego. Według nowego kursu pensje również rosły i w 2010 roku wróciły do poziomy z 2008 roku. Jednak w 2011 roku nastąpiło kolejne załamanie, które będzie jeszcze większe niż w 2009 roku.

Na przedstawionych wykresach widać, że zmiany średniego zarobku mierzonego w rublach i mierzonego w dolarach bardzo się różnią od siebie. Przyczyną takiej różnicy są przede wszystkim zmiany kursu waluty. Prawdopodobnie średnie wynagrodzenie w 2011 roku w białoruskich rublach będzie rosło, a w amerykańskich dolarach – będzie znacznie niżej.

Od 2000 roku maksymalna średnia miesięczna pensja na Białorusi wyniosło 406 USD w 2008 roku, na podobnym poziomie było wynagrodzenie w 2010 roku. W ciągu roku wysokość średnich zarobków się zmienia. Jeśli brać pod uwagę dane miesięczne, a nie roczne, to maksymalne wynagrodzenie wystąpiło w grudniu 2008 roku i wyniosło 456,4 USD. Jednak już na początku następnego roku średnie wynagrodzenie Białorusinów spadło do 346,6 USD. Na ten spadek wpłynęły dwa czynniki. Po pierwsze, spadek wartości rubla białoruskiego w stosunku do dolara na początku 2009 roku. W wyniku czego zmniejszyły się średnie zarobki Białorusinów w dolarach, bez względu na to, że wynagrodzenie na Białorusi w rublach nie zmieniło się znacznie. Po drugie, na początku roku wynagrodzenie jest zawsze niższe, niż na koniec roku.

Najwyższe zarobki w styczniu 2010 roku były w Mińsku i obwodzie Mińskim – 1000527 rubli. W innych obwodach średnie miesięczne wynagrodzenie Białorusinów było mniejsze od miliona: w obwodzie Homelskim – 946002 rubli, w Grodzieńskim – 879383 rubli, w Witebskim – 879378 rubli, w Brzeskim – 873531 rubli, W Mohylewskim – 871246.

Najwięcej na Białorusi zarabiają pracownicy przemysłu paliwowego (średnie miesięczne wynagrodzenie 2155991 rubli). Na drugim miejscu są pracownicy przemysłu chemicznego i naftowo-gazowego (1895706 rubli), na trzecim miejscu są pracownicy transportu lotniczego (1725522 rubli). Najniższe zarobki w 2010 roku mieli pracownicy socjalni (średnie wynagrodzenie 609396 rubli), rolnicy (628638 rubli, ale nie dotyczy to prywatnych farmerów) i pracownicy przemysłu lekkiego (677913 rubli).

Latem 2011 roku minimalne wynagrodzenie na Białorusi wyniosło 687370 rubli miesięcznie, godzinowa minimalna stawka to 4050 rubli.

Kryzys 2011 roku wpłynął negatywnie na poziom życia Białorusinów. Przede wszystkim, trudności pojawiły się z powodu wysokiej inflacji, wzrostu cen na towary importowane związanego ze spadkiem wartości rubla.

Spodobał Ci się artykuł? Czekamy na Twój głos!


Białoruś