Autor Antanina Dolewa Wrzesień - 7 - 2012 0 Comment

inwestycje zagraniczne na BiałorusiPodstawą prawną określającą warunki działalności inwestycyjnej na Białorusi jest Kodeks Inwestycyjny, który chroni prawa inwestorów na terenie Republiki i stymuluje działalność inwestycyjną w kraju. Białoruś posiada zalety, które przyciągają zagranicznych inwestorów. Do tych zalet zalicza się:

 • Wspólny obszar celny z Rosją, co oznacza dla inwestora dostęp nie tylko do terytorium Białorusi, ale również do ogromnej pojemności rynku rosyjskiego;
 • Mobilna, wykwalifikowana i stosunkowo tania siła robocza;
 • Korzystne położenie geograficzne kraju (tranzytowy charakter infrastruktury transportowej);
 • Wysoki poziom technologiczny przedsiębiorstw;
 • Przepisy dotyczące ochrony środowiska;
 • Wsparcie rządu i ulgi inwestycyjne;
 • Prawidłowe i jasne działanie instytucji finansowych;
 • Rozwinięty system edukacji;
 • Chęć do innowacji kierowników produkcji;
 • Stabilność społeczeństwa i gospodarki;

Z drugiej strony, są bariery w inwestowaniu na Białorusi, do których zaliczają się następujące czynniki:

 • Brak stabilności kursu walutowego;
 • Niska siła nabywcza ludności;
 • Niepewność polityki prywatyzacyjnej;
 • Wstrzymanie działalności wielu przedsiębiorstw przemysłowych.

Najbardziej obiecujące sektory dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Białorusi w najbliższych latach to elektronika, motoryzacja, petrochemia, produkty leśne, produkcja dóbr konsumpcyjnych i produktów spożywczych, przetwarzanie surowców wtórnych, produkcja sprzętu medycznego. W tej chwili Białoruś specjalizuje się w produkcji maszyn, w chemicznym i petrochemicznym, lekkim i  spożywczym przemyśle, a także w  hodowli zwierząt, lnu i ziemniaków. Białoruś eksportuje ponad 90% produkowanych samochodów i ciągników, około 90% telewizorów, lodówek i zamrażarek, a także potasu i ponad 80% produkowanych obrabiarek metalu.

W 2010 r. największe ilości inwestycji zagranicznych były skierowane w transport, w komunikację, w handel i gastronomię, w budownictwo, w mieszkalnictwo i usługi komunalne, w rolnictwo, w logistykę. Struktura geograficzna BIZ na Białorusi w 2010 roku wyglądała następująco. Liderami wśród inwestorów zagranicznych były Rosja (+208,765 mln USD), Holandia (+59,206 mln USD), Chiny (+50,745 mln USD), Austria (+34,946 mln USD),  Szwajcaria (+29,122 mln USD), Iran (+18,388 mln USD), Liban (+15,802 mln USD), Estonia (+14,187 mln USD), Japonia (+13,473 mln USD), Turcja (+10,901 mln USD), Czechy (+10,093 mln USD), Litwa (+8,117 mln USD).  Ponadto, w analizowanym okresie odnotowano wpływy z inwestycji zagranicznych na Białoruś z niektórych przybrzeżnych obszarów: Dominika, Luksemburg, Wyspa Man, Kajmany, Saint Kitts i Nevis.

Białoruś w 2010 roku najbardziej aktywnie inwestowała  na Litwie, w Wielkiej Brytanii, na Cyprze, w Liechtensteinie, w Nowej Zelandii, w Szwecji.

W 2011 r. zanotowano wzrost dodatniego salda bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Białorusi i ich udział w PKB kraju. W 2010 roku BIZ wyniosły 1352,4 mln USD (2,5% PKB), a w 2011 r. saldo BIZ wzrosło do 3928,4 mln USD (7,2% PKB). Napływ BIZ w ujęciu netto w 2011 roku przekroczył 2,8 razy napływy BIZ za rok 2010 (wyniosły 3985,8 mln USD). Tak duży napływ bezpośrednich inwestycji na Białorusi w ciągu ostatniego roku jest spowodowany zakupem przez rosyjską spółkę OAO „Gazprom” 50% akcji białoruskiego  OAO „Biełtransgazu” za 2,5 mld USD i doprowadzając swój udział w spółce do 100%. Jeśli nie brać pod uwagę transakcji sprzedaży udziałów w OAO „Biełtransgaz”, wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych netto na Białorusi w 2011 roku wyniosła 1485,8 mln USD, tj. BIZ wzrosły w stosunku do roku 2010 o 1,9 razy. Większość BIZ wynikała z reinwestowanych zysków.

Z Rosji w 2011 roku wpłynęło bezpośrednich inwestycji na kwotę 2804,8 mln USD (70,4% całego przepływu BIZ netto), a bez uwzględnienia transakcji z OAO „Biełtransgaz” – 20,5%. Oprócz Rosji głównymi bezpośrednimi inwestorami w gospodarkę Białorusi są Wielka Brytania, Cypr, Włochy, Niemcy, Stany Zjednoczone, Litwa. Najwięcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2011 roku było skierowane w branżę przemysłową, w transport i w handel. Miały miejsce również inwestycje w sektor bankowy, przede wszystkim te inwestycji wpływały z Iranu, Szwajcarii, Cypru, Holandii i Rosji.

W 2011 roku zwiększyły się również bezpośrednie inwestycje białoruskich rezydentów za granicą (o 57,4 mln USD). Najwięcej białoruskich inwestycji było skierowanych w branżę przemysłową, handel i transport.

Spodobał Ci się artykuł? Czekamy na Twój głos!


Białoruś