Białoruś

  Antanina Dolewa - Luty - 18 - 2011 - Add Comments

Pierwsze osiedlenia na terytorium Białorusi pojawiły się 100-40 tysięcy lat przed naszą erą. W VII-IX wieku na tych terenach zamieszkiwały takie słowiańskie plemiona jak dregowicze, krywicze, radymicze. Pierwszym ukształtowaniem państwowości na terenie Białorusi były księstwa Polockie, Turowskie i Smoleńskie. Na ziemiach Białorusi w średniowieczu najbardziej znaczące ze względów politycznych, ekonomicznych i historycznych było księstwo Polock, które się mieściło między księstwem Nowogrodzkim i księstwem Kijowskim. W XI wieku księstwo Polockie rozpadło [...]