Białoruś

  Antanina Dolewa - Luty - 26 - 2012 - Add Comments

Białoruś zajmuje wiodące miejsce wśród krajów WNP w produkcji nawozów potasowych, roztrząsaczy do nawozów organicznych, kombajnów zbożowych, przemysłowych maszyn do szycia. Republika zajmuje drugie miejsce w produkcji ciężarówek, traktorów, motocykli, włókien sztucznych i drewna. W strukturze towarowej HZ Białorusi dominują: maszyny, urządzenia i środki transportu (24,4%), produkty mineralne (22,6%), produkty przemysłu chemicznego (16,9%). W eksporcie Białorusi do innych krajów dominują następujące wyroby: nawozy potasowe (ponad 3,8 mln t.), włókna chemiczne [...]

  Antanina Dolewa - Listopad - 14 - 2011 - Add Comments

Ilość ludzi przyjeżdżających na Białoruś jest znacznie większa od ilości osób wyjeżdżających z kraju, więc w Republice występuje dodatnie saldo migracji. W pierwszej połowie 2011 roku na Białoruś w celu stałego zamieszkania przyjechało 8378 ludzi. Z roku na rok ta liczba się zwiększa (dla porównania – w tym samym okresie 2010 roku na Białoruś przyjechało 7949 ludzi). Dużo mniejsza ilość ludzi wyjeżdża z kraju. W pierwszej połowie 2011 roku z [...]

  Antanina Dolewa - Październik - 25 - 2011 - Add Comments

Od początku 2011 roku średnie miesięczne wynagrodzenie na Białorusi zwiększyło się o 93 163 rubli i wyniosło latem 2011 roku 1014800 rubli (360 USD). Kryzys walutowy w kraju był przyczyną zmniejszenia średniego zarobku na Białorusi. Na tą chwilę nie wiadomo ile wyniesie średnie miesięczne wynagrodzenie w kraju za 2011 rok. Można założyć, że wynagrodzenie w 2011 roku będzie o wiele mniejsze, niż w minionym 2010 roku, biorąc pod uwagę pensje [...]

  Antanina Dolewa - Lipiec - 20 - 2011 - Add Comments

Białoruś jest członkiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego od 1992 roku, w tym samym roku na Białorusi otworzyło się przedstawicielstwo MFW. Można określić trzy podstawowe rodzaje działalności MFW na Białorusi. Najważniejszą z nich jest współpraca z Rządem i Narodowym Bankiem Białorusi w ramach przygotowania programów polityki gospodarczej, robiąc nacisk na następujące kwestie: polityka podatkowa, budżetowa, finansowo-kredytowa, kurs waluty oraz polityka handlowa. Współpraca ta ma na celu osiągnięcie znacznego wzrostu gospodarczego, niskiej inflacji [...]

  Antanina Dolewa - Maj - 22 - 2011 - Add Comments

Możliwości wzrostu polskiego eksportu na rynek białoruski zależą od wielu czynników, takich jak: • stan gospodarki białoruskiej; • aktualna i perspektywiczna podaż towarów produkcji krajowej i z importu na ten rynek; • popyt wewnętrzny i zewnętrzny; • środki regulacji handlu zagranicznego stosowane przez Białoruś; • konkurencyjność polskiej oferty; • stopień profesjonalizmu polskich podmiotów w działaniach marketingowych na rynku białoruskim. Potencjał polsko-białoruskich stosunków w sferze handlowo-ekonomicznej określają czynniki naturalne, ekonomiczne i [...]

  Antanina Dolewa - Kwiecień - 21 - 2011 - Add Comments

Jeszcze niedawno Stany Zjednoczone i cała Europa walczyły z ciężkim kryzysem finansowym. Pomimo zawirowań na światowym rynku Białoruś wydawała się nietknięta i nawet, jeżeli kryzys dotknął w niedużym stopniu białoruską gospodarkę, nie przekładało się to na jakość życia białoruskich obywateli. Dotychczas największym problemem na Białorusi była inflacja, która utrzymywała się na wysokim poziomie (2009 rok – 10,10%, 2010 rok – 9,90%), ale taka sytuacja dla białoruskiej gospodarki była normalna. Rozwój [...]

  Antanina Dolewa - Marzec - 27 - 2011 - Add Comments

2010 rok dla obwodu Brzeskiego był ogłoszony rokiem polepszenia jakości produkcji i usług. Do głównych zadań regionu należało zwiększenie konkurencyjności białoruskich towarów na rynku światowym, modernizacja produkcji, polepszenie jakości usług i zarządzania. Po ukończeniu 2010 roku można już przeprowadzić analizę tego, co udało się osiągnąć w obwodzie Brzeskim w „roku jakości”. W ciągu roku przedsiębiorstwa regionu uzyskały 39 certyfikatów zarządzania jakością: 22 dotyczą standardu ISO 9001, 2 – ISO 14001, [...]

  Antanina Dolewa - Marzec - 12 - 2011 - Add Comments

Głównymi partnerami Białorusi w stosunkach handlowo-gospodarczych są takie kraje jak Rosja, Holandia, Niemcy, Ukraina, Polska, Chiny. Chiny nie są na pierwszym miejscu w tym rankingu, lecz właśnie z tym państwem relacje najbardziej dynamicznie się rozwijają. Chiny są strategicznym partnerem Białorusi w dziedzinie handlu, gospodarki, nauki oraz nowych technologii. Bilateralne stosunki Białorusi i Chin nabrały rozpędu w 2005 roku po wizycie Aleksandra Łukaszenko w Chinach i podpisania z tym krajem wspólnej [...]

  Antanina Dolewa - Luty - 18 - 2011 - Add Comments

W latach 1991-1994 w Białorusi nastąpiła głęboka recesja transformacyjna, i wraz z tym spadek PKB, przyśpieszenie wzrostu inflacji, pojawiło się bezrobocie, spadł poziom życia ludności. Jednak udało się przezwyciężyć tą recesję transformacyjną i od 1996 roku notuje się w tym kraju dodatnie i stosunkowo wysokie tempo wzrostu gospodarczego. W latach 1995-2003 średnioroczny wzrost PKB wynosił 4 %. Dla ułatwiania porównania PKB z różnych krajów, które mają znaczne różnice w poziomach [...]

  Antanina Dolewa - Luty - 18 - 2011 - Add Comments

Obecnie w regulacjach dotyczących handlu zagranicznego Białorusi uczestniczą następujące organy władzy: • prezydent Republiki Białoruś (określa podstawowe kierunki polityki zagranicznej państwa); • Rada Ministrów (zapewnia prowadzenie polityki handlu zagranicznego, rozpracowuje program rozwoju ekonomiki zagranicznej, zapewnia ochronę krajowych producentów, zatwierdza wysokość taryf celnych); • Ministerstwo spraw zagranicznych (uczestniczy w opracowywaniu mechanizmu stosunków walutowo-kredytowych, opracowywaniu i organizacji polityki przyciągania zagranicznych inwestycji i ich rozmieszczeniu na terytorium kraju, uczestniczy w rozpracowywaniu prognozy bilansu [...]