Białoruś

  Antanina Dolewa - Wrzesień - 10 - 2014 - Add Comments

Białoruś stara się przyciągnąć jak najwięcej inwestycji zagranicznych, i w związku z tym jej rząd organizuje forum inwestycyjne za granicą. W tym roku forum się odbędzie w Londynie i po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku. Takie wydarzenia dają możliwość nie tylko przyciągnąć inwestorów, ale i przeprowadzić dyskusję na temat  najbardziej obiecujących obszarów dwustronnej współpracy oraz wymienić się doświadczeniem w zakresie poprawy klimatu inwestycyjnego. Na forum inwestycyjnym potencjalni [...]

  Antanina Dolewa - Sierpień - 5 - 2014 - 1 Comment

Białoruś zajmuje czołową pozycję wśród państw Europy oraz Azji Centralnej jeśli chodzi o ilość klasy średniej w stosunku do ogółu ludności. Według badań Banku Światowego na Białorusi do klasy średniej należy 80% ludności, około 18% obywateli można zaliczyć do klasy niższej niż średnia, około 2% – do klasy biednej. Ludzi ubogich Bank Światowy w ogóle się nie dopatrzył. Na przykład, dla porównania, w Tadżykistanie i w Armenii do klasy średniej [...]

  Antanina Dolewa - Marzec - 12 - 2014 - Add Comments

Władze Białorusi próbują wdrażać ustawy, które pomogą rozwijać się białoruskim przedsiębiorcom. Dla gospodarki kraju jest to bardzo ważne. Najszybciej biznes na Białorusi rozwija się w stolicy oraz w miastach, które są stolicami obwodów (obłasti). W celu stymulacji rozwoju małych i średnich miejscowości, w 2012 roku Prezydent Białorusi podpisał ustawę, na mocy której przedsiębiorcy, prowadzący działalność na terenie małych i średnich miejscowości otrzymują specjalne ulgi. Te przywileje obowiązują w ciągu 7 [...]

  Antanina Dolewa - Maj - 23 - 2013 - Add Comments

Na Białorusi działa dwupoziomowy system bankowy. Bank Centralny  – „Natsionalnyj bank Respubliki Belarus (NBRB)” – to pierwszy poziom systemu. Od 1992 roku NBRB współpracuje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Od 1996 roku Bank Centralny Białorusi jest członkiem Grupy Nadzoru Bankowego w krajach Centralnej i Wschodniej Europy (BSCEE Group). Grupa jest strukturą regionalną  Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bakowego, realizuje również cele związane z rozwojem kontaktów i wymiany informacyjnej z zagranicznymi organami nadzoru bankowego. [...]

  Antanina Dolewa - Październik - 16 - 2012 - Add Comments

Rolnictwo jest bardzo ważną częścią gospodarki Białorusi, która zapewnia ponad 7,5% PKB kraju, 17,1% inwestycji w środki trwałe, koło 10% zatrudnienia ludności. Białoruskie rolnictwo specjalizuje się głównie w uprawach roślin typowych dla klimatu umiarkowanego.  Największe znaczenie mają uprawy żyta, jęczmieniu, pszenicy, ziemniaków, roślin pastewnych. Ponadto Białoruś posiada około 16% światowej uprawy lnu (20% lnu na kontynencie europejskim). W hodowli zwierząt na Białorusi dominuje hodowla bydła na potrzeby produkcji mięsa, mleka [...]

  Antanina Dolewa - Wrzesień - 7 - 2012 - Add Comments

Podstawą prawną określającą warunki działalności inwestycyjnej na Białorusi jest Kodeks Inwestycyjny, który chroni prawa inwestorów na terenie Republiki i stymuluje działalność inwestycyjną w kraju. Białoruś posiada zalety, które przyciągają zagranicznych inwestorów. Do tych zalet zalicza się: Wspólny obszar celny z Rosją, co oznacza dla inwestora dostęp nie tylko do terytorium Białorusi, ale również do ogromnej pojemności rynku rosyjskiego; Mobilna, wykwalifikowana i stosunkowo tania siła robocza; Korzystne położenie geograficzne kraju (tranzytowy [...]

  Antanina Dolewa - Sierpień - 6 - 2012 - Add Comments

Na Białorusi obowiązuje liniowy podatek dochodowy dla osób fizycznych w wysokości 12%. Istnieją jednak ulgi podatkowe, które przewidują całkowite zwolnienie z opodatkowania określonych kwot dochodu. Ulga podatkowa – jest to kwota, która jest odliczana od podstawy opodatkowania. W taki sposób kwota podatku płacona do budżetu państwa jest mniejsza. W 2012 roku rząd zwiększył rozmiar standardowych ulg podatkowych. W 2012 roku obywatelom Białorusi, miesięczne wynagrodzenie których wynosi mniej, niż 2680 tysięcy [...]

  Antanina Dolewa - Czerwiec - 1 - 2012 - 2 Comments

Białoruś, jak i wiele innych krajów Europy, charakteryzuje się ujemnym przyrostem naturalnym.  Od 2001 do 2011 roku liczba ludności Białorusi zmniejszyła się z 9957000 do 9581000 ludzi. Przyczyną takiej sytuacji demograficznej jest niski wskaźnik urodzeń, zwiększająca się ilość emerytów. Jednak, od 2005 roku można zaobserwować zmniejszenie spadku przyrostu ludności. W 2001 roku przyrost naturalny wyniósł -51400, a w 2011 roku już -25900. Te zmiany są spowodowane zwiększeniem ilości urodzin. Na [...]

  Antanina Dolewa - Maj - 25 - 2012 - Add Comments

W celu wyjścia z kryzysu walutowego na Białorusi, Bank Centralny 23 maja 2011 roku przeprowadził dewaluację rubla w wysokości 56%. Przez długi czas Białoruś powstrzymywała się przed tym krokiem, jednak, jak się okazało, było to nie uniknione. Od 24 maja został wprowadzony nowy kurs waluty: w stosunku do dolara USA – 4930 rubli za 1 USD, w stosunku do euro – 6914,82 rubli za 1 EUR, w stosunku do rosyjskiego rubla [...]

  Antanina Dolewa - Marzec - 4 - 2012 - Add Comments

Ekonomiści, politycy, analitycy mówią o różnych przyczynach kryzysu gospodarczego na Białorusi. Wielu z nich zgadza się z tym, że jedną z głównych przyczyn pojawienia się kryzysu jest zwiększenie deficytu budżetowego, bilansu handlowego i płatniczego. Istnieje teoria, że przyczynami zwiększenia ujemnego salda handlowego jest wzrost cen na ropę i gaz, a także chęć obywateli kupować towary produkcji zagranicznej, co miało wpływ na zwiększenie importu. Jedną z głównych przyczyn kryzysu jest również [...]