Białoruś

  Antanina Dolewa - Wrzesień - 30 - 2011 - Add Comments

Na Białorusi około 19% mieszkańców nie jest Białorusinami. W tym kraju mieszka ponad 140 narodowości. Największe grupy mniejszości narodowych na Białorusi to Rosjanie (około 11%), Polacy (około 3,9%), Ukraińcy (2,4%), Żydzi (0,3%). Większość przedstawicieli innych narodowości osiedliła się na Białorusi w XX wieku, głównie po 1944 roku. Oprócz tego wielu Rosjan, Polaków, Litwinów, Żydów i Cyganów mieszka już od kilku wieków i na równi z Białorusinami są rdzennymi grupami etnicznymi. [...]

  Antanina Dolewa - Luty - 18 - 2011 - Add Comments

Republika Białoruś jest krajem średniej wielkości, które jest położone w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to kraj śródlądowy, nizinny, o klimacie umiarkowanym. Znaczną część powierzchni Białorusi zajmują użytki rolne (42,9%) i lasy (37,8%). Ten kraj ma bogatą sieć hydrograficzną: na jego terytorium znajduje się 2,8 tys. rzek, ponad 10 tys. jezior, dużo terenów bagiennych. Białoruś posiada stosunkowo skromne bogactwa naturalne. Odkryto tutaj około 5 tysięcy złóż około 30 rodzajów kopalin, jednak tylko [...]