Autor Antanina Dolewa Październik - 27 - 2012 0 Comment

Wyższe wykształcenie na BiałorusiSystem edukacji na Białorusi dzieli się na 4 poziomy: edukacja przedszkolna (nie jest obowiązkowa), szkoła bazowa (trwa 9 lat), szkoła średnia (dodatkowo do bazowej 2 lata) albo edukacja profesjonalna specjalistyczna (zawodówki, technikum, college), szkolnictwo wyższe (uniwersytety, akademii, instytuty, wyższe college). Edukacja na wszystkich tych poziomach jest prowadzona w dwóch językach (według wyboru) – po rosyjsku i po białorusku. Od 2002 roku obowiązuje 10-stopniowa ocena wiedzy, zamiast wcześniejszej 5-stopniowej.

Wyższe wykształcenie na Białorusi można otrzymać w 45 państwowych uczelniach i 10 prywatnych.  Stosunek ilości studentów na Białorusi do ogólnej liczby ludności jest jeden z najwyższych w Europie. Na Białorusi wyższe wykształcenie uważa się za prestiżowe i jest ono ogólnodostępne. Jeżeli student   studiował bezpłatnie na uczelni wyższej, to państwo przewiduje obowiązkowe skierowanie tego studenta do pracy na 2 lata w otrzymanym zawodzie (po zawodówce czy technikum – na 1 rok). Dzięki temu programowi byłemu studentowi gwarantuje się pracę w zawodzie i otrzymanie właściwego doświadczenia. Po tych 2 latach można albo dalej pracować w tym samym miejscu, albo zmienić pracę. Oczywiście, niektórzy mogą być niezbyt zadowoleni z miejsca skierowania. W takim przypadku można wnioskować o zmianę tego miejsca, albo można w ogóle zrezygnować ze skierowania, ale wtedy trzeba zapłacić za lata bezpłatnych studiów. Studenci, którzy mają bardzo dobre stopnie w nauce mogą sami wybierać miejsce skierowania do pracy. Jeżeli student/studentka ma żonę/męża, to komisja uczelni skieruje taką osobę do pracy w miejscu zamieszkania lub pracy małżonki/małżonka. Jednak o takiej potrzebie trzeba poinformować uczelnię wcześniej, ponieważ nie śledzi ona życia prywatnego swoich studentów.

Na Białoruś przyjeżdżają po wyższe wykształcenie studenci z całego świata. W ostatnim roku ilość zagranicznych studentów na Białorusi wzrosła o 15%. Studenci przyjeżdżają z 88 krajów, ale najwięcej przyjeżdża z Chin, Korei Południowej, Turkmenistanu i Rosji. Wśród uczelni wyższych liderem w ilości zagranicznych studentów jest Białoruski Państwowy Uniwersytet. Dział współpracy międzynarodowej tego uniwersytetu przeprowadził ankietę wśród zagranicznych studentów z pytaniem o przyczynach przyjechania na studia właśnie na tą uczelnię. 30% studentów wskazała za główną przyczynę możliwość otrzymania wykształcenia w języku rosyjskim, 24% za główną przyczynę studiów na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie wskazało wysoki poziom edukacji na Białorusi, 19% przyjechało na studia do tego uniwersytetu z polecenia krewnych lub znajomych. Edukacja w Białoruskim Państwowym Uniwersytecie nie jest tania (według zdania studentów zagranicznych). Jeden rok studiów kosztuje tu od 1500$ do 4000$ w zależności od specjalizacji. Mimo to ilość zagranicznych studentów rośnie z roku na rok. Największym zainteresowaniem cieszą się wydziały stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i medycyna.

Spodobał Ci się artykuł? Czekamy na Twój głos!


Białoruś