Autor Antanina Dolewa Kwiecień - 12 - 2015 0 Comment

uchodźcy z UkrainyZ roku na rok przyrost migracji na Białorusi się zwiększa, głównie z powodu migracji zarobkowej z krajów WNP i z krajów nadbałytkich, ale również z powodu migracji przymusowej z Syrii i Afganistanu. W 2013 głównymi imigrantami za pracą byli obywatele Ukrainy, Turcji, Litwy, Chin, Wietnamu, Łotwy, Mołdawii, Uzbekistanu, Tadżykistanu. Najważniejsze powody przyjazdu na Białoruś za pracą to przede wszystkim niskie bezrobocie, zrównoważony podział zarobków i rozwoju regionalnego.
Sytuacja zmieniła się w 2014 roku, kiedy na Białoruś zaczęli masowo przyjeżdżać uchodźcy z Ukrainy, zwłaszcza z obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Wcześniej najwięcej uchodźców na Białorusi było z Syrii. Oni stanowili 30% wszystkich uchodźców. W 2014 roku sytuacja znacznie się zmieniła – 76,5% uchodźców było z Ukrainy. Ilość imigrantów z Ukrainy dwukrotnie się zwiększyła w stosunku do 2013 roku.
Z powodu dużej ilości imigrantów z Ukrainy władze państwa podjęli kroki w kierunku ułatwienia Ukraińcom podjęcia pracy i nauki na Białorusi. Wprowadzono ustawę „O przebywaniu obywateli Ukrainy na Białorusi”, która nadała ukraińskim dzieciom takie same prawa do uczęszczania do przedszkoli i szkół, jakie mają białoruskie dzieci. Ustawa zwolniła Ukraińców z obowiązku załączania dodatkowych dokumentów przy zapisywaniu się do szkół, a także ułatwiła procedurę przyznawania dodatków socjalnych obywatelom Ukrainy oraz zwolniła ich z opłaty za zezwolenie o pracę dla obcokrajowców.
Uchodźcy spędzają około 5 dni w ośrodkach socjalnych, w tym czasie pracownicy społeczni pomagają im ze znalezieniem mieszkania i pracy. Z reguły już w pierwszych dniach uchodźcy dostają propozycje pracy, najczęściej w małych miastach i na wsiach. W takich miejscach często występuje niedobór siły roboczej, szczególnie w rolnictwie i na stanowiskach, na których są potrzebni pracownicy o niskich kwalifikacjach. Dodatkowo w agrarnych miasteczkach takim pracownikom przydzielają służbowe mieszkania lub domy. Niektórym uchodźcom udaje się znaleźć pracę w miastach wojewódzkich i w stolicy, najczęściej w przedsiębiorstwach przemysłowych i w budownictwie.
Wielu uchodźców opuściło swój dom w pośpiechu i nie zdążyło zabrać ze sobą nawet podstawowych rzeczy osobistych, dlatego mieszkańcy Białorusi sami starają się pomagać według swoich możliwości. Praktycznie od razu Białorusini zaczęli zbierać ubrania, przybory higieny osobistej, jedzenie i przekazywać uchodźcom do ośrodków socjalnych. Wśród uchodźców z Ukrainy można spotkać zarówno zwolenników Donieckiej i Ługańskiej Republik, rebeliantów, jak i zwolenników władz kijowskich, dlatego często zdarzają się konflikty na tle politycznym.
W 2014 roku na Białorusi zarejestrowano 196 118 cudzoziemców, władze wydali 19 000 zezwoleń na pobyt stały i ponad 68 000 zezwoleń na pobyt czasowy. Jak już wspomniano wyżej większość imigrantów to obywatele Ukrainy, a razem z Rosjanami i obywatelami Kazachstanu oni stanowią około 90% wszystkich cudzoziemców, którzy przyjechali w 2014 roku na Białoruś.
Znacznie zwiększyła się ilość uchodźców, jak i imigrantów, którzy przyjechali za pracą. Władze nie widzą w tym żadnego problemu, twierdzą, że jest to proces naturalny, poza tym większość imigrantów już znalazła legalną pracę. Problemem jest z kolei sprawa nielegalnych imigrantów, którzy próbują przedostać się przez Białoruś do Europy. Władze uważają, że konieczne jest zwalczanie tego zjawiska.

Spodobał Ci się artykuł? Czekamy na Twój głos!


Białoruś