Autor Abramchyk Olga Maj - 25 - 2013 0 Comment

Wysoki poziom profesjonalizmu w leczeniu

medycyna na Białorusi

Podstawą służby zdrowia na Białorusi jest wysoki standard jakości usług medycznych, oparty na zaawansowanych osiągnięciach nauki i tradycjach klasycznej szkoły medycznej. Znajduje to potwierdzenie w osiągnięciach białoruskiej medycyny:

  • w dziedzinie kardiologii na światowym poziomie realizowane jest leczenie kardiologiczne i kardiochirurgiczne dzieci i dorosłych. Kardiochirurdzy Białorusi przeprowadzają wysoko zaawansowane operacje na sercu i naczyniach większych z wykorzystaniem efektywnych metod leczenia choroby wieńcowej i wad serca, w tym implantacji komór sztucznych serca i transplantacji serca. W latach 2009-2010 przeprowadzono 33 udane przeszczepy serca, w tym obywatelom innych państw. W 2012 roku przeprowadzono 20 przeszczepów serca dorosłym pacjentom, białoruscy lekarze po raz pierwszy przeszczepili jednocześnie serce i nerkę.
  • w dziedzinie onkologii wykorzystuje się następujące metody leczenia: termo
    chemioterapia przy raku płuc, terapia fotodynamiczna u chorych z dysplazją szyjki macicy, korzystanie z przeszczepów komórek macierzystych układu krwiotwórczego (HSCT).
  • w dziedzinie neurochirurgii stosuje się wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków mózgu oraz stereotaktyczne metody w leczeniu choroby Parkinsona i guzów mózgu, a także rizotomię w leczeniu neuralgii nerwu trójdzielnego.
  • w dziedzinie okulistyki są wykorzystywane takie zaawansowane metody leczenia jak: mikrochirurgiczne operacje zaćmy (fakoemulsyfikacja), przeszczepy rogówki i operacje laserowe retinopatii wcześniaków.
  • w otolaryngologii szerokie zastosowanie znalazła przebudowa krtani i tchawicy u dzieci do 1 roku życia, operacje mikrochirurgiczne przegrody nosowej, wszczepienie implantu ślimakowego.
  • w dziedzinie traumatologii i ortopedii wprowadzono endoprotezoplastykę stawów biodrowych, kolan i kostek.

Wykwalifikowany personel medyczny

Szkolenie lekarzy na Białorusi odbywa się w czterech publicznych uczelniach wyższych, znajdujących się w Mińsku, Witebsku, Grodnie i Gomelu.

Białoruski państwowy uniwersytet medyczny w Mińsku – wiodąca wyższa medyczna uczelnia na Białorusi, która posiada zasłużony międzynarodowy prestiż i uznanie. Obecnie na 67 wydziałach uniwersytetu studiuje 6513 studentów, 68 doktorantów oraz 286 medycznych rezydentów. Wśród nich 808 to studenci zagraniczni, 74 – zagraniczni medyczni rezydenci. Na uniwersytecie medycznym znajduje się 6 wydziałów: medyczny, pediatryczny, medycyny wojskowej, stomatologiczny, profilaktyki medycznej i medyczny wydział studentów zagranicznych.

Ponad 350 pracowników oddziałów klinicznych mają najwyższą medyczną kategorię. Honorowymi lekarzami uniwersytetu są 33 znanych naukowców ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Austrii, Kanady, Białorusi, Rosji, Niemiec, Szwajcarii, Polski i Iranu. Podkreśla to po raz kolejny międzynarodowe znaczenie i uznanie uniwersytetu.

Białoruski państwowy uniwersytet medyczny jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia absolwentów uczelni. Od 1990 roku uniwersytet jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Graduate Medical Education, Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Medycznych (AMSE), współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia, ze Światowych Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami (WSPA), uczestniczy w wielu międzynarodowych badaniach i projektach (TEMPUS, TASIS i inne).

Wszyscy lekarze Białorusi co 5 lat odbywają kursy podnoszenia kwalifikacji w Białoruskiej Akademii edukacji podyplomowej (BelMAPO), wielu z lekarzy odbyły szkolenia w najlepszych zagranicznych szpitalach.

 

autor: Olga Abramchyk

Spodobał Ci się artykuł? Czekamy na Twój głos!


Białoruś