Autor Antanina Dolewa Wrzesień - 30 - 2011 0 Comment

mniejszosci_na-bialorusiNa Białorusi około 19% mieszkańców nie jest Białorusinami. W tym kraju mieszka ponad 140 narodowości. Największe grupy mniejszości narodowych na Białorusi to Rosjanie (około 11%), Polacy (około 3,9%), Ukraińcy (2,4%), Żydzi (0,3%). Większość przedstawicieli innych narodowości osiedliła się na Białorusi w XX wieku, głównie po 1944 roku. Oprócz tego wielu Rosjan, Polaków, Litwinów, Żydów i Cyganów mieszka już od kilku wieków i na równi z Białorusinami są rdzennymi grupami etnicznymi.

Starszy Specjalista Naukowy Europejskiego Centrum do spraw mniejszości Aleksandr Osipow zauważył, że Białoruś ma ciekawe i bogate doświadczenia w pracy z mniejszościami narodowymi. Aleksandr Osipow uważa, że w wielu kwestiach związanych z pracą z narodowymi mniejszościami Białoruś może konkurować z większością państw Unii Europejskiej, a nawet wygrywać w pewnych kwestiach. Łatwo można to sprawdzić analizując prawa i życie mniejszości narodowych na Białorusi.

Przedstawiciele mniejszości narodowych obejmują dosyć wysokie stanowiska w strukturze socjalnej, ekonomicznej, politycznej i kulturowej społeczeństwa białoruskiego. Według życzenia obywateli różnej narodowości władze lokalne mogą bez przeszkód otwierać przedszkola albo grupy przedszkolne, szkoły albo klasy, w których nauka jest prowadzona w języku mniejszości narodowej. Oczywiście otwieranie takich szkół odbywa się przy wsparciu Ministerstwa Edukacji. Na Białorusi w tej chwili funkcjonują całe szkoły i odrębne klasy, w których nauka całkowicie jest prowadzona w językach polskim, litewskim, hebrajskim. Działa również 65 szkół weekendowych dla przedstawicieli narodowości armeńskiej, azerbejdżańskiej, gruzińskiej, greckiej, żydowskiej, koreańskiej, łotewskiej, litewskiej, mołdawskiej, polskiej, niemieckiej, tatarskiej i ukraińskiej, w których uczyło się ponad 5 tysięcy uczniów. W 1994 roku z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski został otwarty Polski Instytut w Mińsku. Od tamtego czasu Polski Instytut w Mińsku działa aktywnie w kierunku rozpowszechniania polskiej kultury, języka, utrzymywania kontaktów między przedstawicielami nauki, literatury i kultury Polski i Białorusi. Mówiąc o rosyjskiej mniejszości na Białorusi warto zauważyć, że język rosyjski jest drugim językiem państwowym i jego nauka jest rozpowszechniona w całym kraju.

Obecnie na Białorusi funkcjonują 122 organizacje społeczne, które reprezentują obywateli 24 różnych narodowości. Wśród nich 38 organizacji międzynarodowych i państwowych, które mają przedstawicielstwa w różnych rejonach kraju. 47 z tych organizacji reprezentują narodowość żydowską, 12 – polską, 9 – niemiecką, 8 – rosyjską i litewską, 5 – azerbejdżańską, ukraińską i tatarską, 3 – armeńską, 4 – cygańską, 2 – grecką. Są również organizacje, które reprezentują obywateli narodowości arabskiej, afgańskiej, baszkirskiej, gruzińskiej, dagestańskiej, kazachstańskiej, koreańskiej, łotewskiej, mołdawskiej, syryjskiej, tureckiej, estońskiej. Te organizacje przed wszystkim realizują programy kulturowo-zapoznawcze, edukacyjne, charytatywne. One dają możliwość poznawania historii, kultury, sztuki pięknej, języka swojego narodu. Organizacje te prowadzą seminaria, spotkania, festiwale, konferencje, wystawy, działają bardzo aktywnie. Prawie co dwa lata organizowane są festiwale kultur różnych narodów. Główną ideą festiwali jest pokaz pochodzenia narodowości zamieszkałych na terenie Białorusi, a dokładnie pokaz ich wartości kulturowej, osiągnięć w dziedzinie sztuki, nauki, kultury i historii.

Białoruś to kraj, w którym mieszkają ludzie różnych wyznań religijnych. Większość mieszkańców to prawosławni (80%), ale również znaczna część ludności to katolicy (14%). Te dwie religie istnieją obok siebie, wspierają się nawzajem, a księże i wierzący nie stwarzają sytuacji konfliktowych. Na religijne święta katolików prawosławni księże przekazują oficjalne życzenia księżom katolickim oraz ich parafianom, i odwrotnie.

Białoruskie państwo stara się mieć jednakowy stosunek do wyznawców prawosławia i katolicyzmu, okazując szacunek ich tradycjom. Właśnie dlatego na Białorusi dniem wolnym od pracy jest oficjalnie i prawosławne święto Bożego Narodzenia w styczniu, i katolickie w grudniu, co daje możliwość i prawosławnym, i katolikom spędzić najważniejsze chrześcijańskie święto z rodziną i odpocząć.

Na Białorusi zachowały się pomniki i cmentarze mniejszości narodowych. Bardzo dużo zachowało się polskich cmentarzy i pomników polskim żołnierzom. Duża ich ilość jest w bardzo dobrym stanie, zadbana i niezapomniana przez mieszkańców Białorusi.

Przepisy Republiki Białoruś regulują prawa mniejszości narodowych. Główne pozycje ustawy „O mniejszościach narodowych w Republice Białoruś” gwarantują każdemu obywatelowi, który siebie zalicza do mniejszości narodowej, prawo do otrzymania pomocy ze strony państwa w celu rozwoju kultury narodowej i edukacji, prawo do nauki języka ojczystego i jego używanie na co dzień, prawo do wydania i rozpowszechniania informacji w języku ojczystym, prawo do budowania więzi i relacji kulturowych z przedstawicielami tej samej narodowości za granicą Białorusi, prawo do wyznawania jakiejkolwiek religii, udoskonalania narodowych tradycji i zwyczajów, obrzędów, prawo do zachowania tradycji narodowych, prawo do rozwoju kultury narodowej, prawo do tworzenia narodowych wspólnot kulturowych, prawo być wybranym do organów władz państwowych i samorządowych.

Zgodnie z prawem Białoruś daje mniejszościom narodowym swobodę rozwoju i korzystania z języka przodków. Według danych spisu ludności z 1999 roku swoim ojczystym językiem język narodowy nazwali 82% mieszkańców Białorusi. W języku swojej narodowości rozmawia w domu 45% ludności.

Białoruska społeczność charakteryzuje się wysoką tolerancyjnością w stosunku do obywateli innej narodowości. Dla zdecydowanej większości Białorusinów narodowość nie odgrywa żadnej roli w wybieraniu przyjaciół i znajomych, a także w pracy. Ponad 60% obywateli Białorusi ma członków rodziny innej narodowości. Zdecydowana większość Białorusinów nie interesuje się narodowością przedstawicieli organów władzy państwowej, ministrów, posłów, nie ma ona dla nich żadnego znaczenia.

Na Białorusi nie istnieją konflikty na tle nacjonalistycznym i religijnym. Jest to spowodowane polityką państwa, historycznymi tradycjami pokojowego wspólnego funkcjonowania, mocnymi więziami między przedstawicielami różnych narodowości, które mieszkają na terenie Białorusi.

Spodobał Ci się artykuł? Czekamy na Twój głos!


Białoruś