Autor Abramchyk Olga Czerwiec - 26 - 2013 0 Comment

białoruski-fundusz-dziecięcyHistoria powstania

W 1988 roku powstała białoruska filia Radzieckiego Funduszu Dziecięcego imienia Lenina, która została przejęta w1991 roku przez Białoruski Fundusz Dziecięcy (BFD). Fundusz jest inicjatorem opracowania i przyjęcia ustawy „o prawach dzieci”.

W 1988 roku zorganizowano konferencję „Dzieci wojny”, która po raz pierwszy zwróciła uwagę rządu i społeczeństwa na problemy byłych niepełnoletnich więźniów obozów koncentracyjnych. Konferencja doprowadziła do utworzenia niezależnej organizacji społecznej.

W 1989 roku był otwarty pierwszy rodzinny dom dziecka.

W 1990 roku zorganizowano imprezę charytatywną na dużą skalę „Solidarność z dziećmi Czarnobyla”, w wyniku której w 16 innych krajach poprawił się stan zdrowia ponad 2000 dzieci, dotkniętych skutkami awarii jądrowej w Czarnobylu. Właśnie wtedy dzięki białoruskim dzieciom świat dowiedział się o czarnobylskiej tragedii.

W 1992 roku miał miejsce maraton telewizyjny „Uratujmy dzieci”, mający na celu zebranie środków dla dzieci, który był emitowany przez 14 godzin z budynku białoruskiego teatru opery i baletu.

W 1992 roku, dla dzieci z chorobami nowotworowymi odbył się pierwszy program rehabilitacji „Tęcza Nadziei”.

W 1993 roku przy Białoruskim Dziecięcym Funduszu stworzono Parlament Dziecięcy (organizacja dzieci w celu ochrony swoich praw).

W 1998 roku za wielki wkład w rozwiązanie problemów związanych z ochroną praw dzieci Białoruski Fundusz Dziecięcy nagrodzono Dyplomem Rady Ministrów Republiki Białoruś. Rada Ministrów niejednokrotnie wprowadzała specjalne ustawy w ramach wsparcia działalności Funduszu.

Programy Białoruskiego Funduszu Dziecięcego

Dziecięce serce

Z inicjatywy Białoruskiego Funduszu Dziecięcego na Białoruś wielokrotnie zapraszano międzynarodowych kardiologów ze Stanów Zjednoczonych, Anglii, Niemiec. W Mińsku chirurdzy pracowali w dziecięcym centrum chirurgicznym i w ośrodku badawczym „Kardiologia” wraz z białoruskimi lekarzami i pielęgniarkami. W ciągu ostatnich dwudziestu wizyt zoperowano ponad 436 dzieci i skonsultowano ponad 1800 małych pacjentów. Większość z nich prowadzi teraz pełnowartościowe życie. Wiele z operowanych pacjentów to dzieci z biednych rodzin, ofiary katastrofy w Czarnobylu. Operacje są realizowane całkowicie bezpłatnie.

Ciepły dom

Jednym z ważniejszych programów Funduszu jest program „Ciepły dom”. Jego celem jest przyznanie opieki nad sierotami rodzinom oraz organizacje rodzinnych domów dziecka, w których rodzina opiekuje się 5 i więcej dziećmi-sierotami.

W ramach programu Białoruski Fundusz Dziecięcy:

wybiera wraz z lokalnymi władzami rodziny, które mają się zaopiekować sierotami;

zapewnia rodzinnym domom dziecka wygodne i komfortowe miejsce zamieszkania, kupując domy, które w ciągu 15 lat są własnością Funduszu;

zawierają z rodzinami umowę najmu domu, według której dom wraz z działką jest oddawany do bezzwrotnego użytku rodzinie. Koszty utrzymania rodzinnego domu dziecka ponoszą władze lokalne. Rodzice-wychowawcy otrzymują pensję, państwo płaci dzieciom zasiłek, opłaca wszystkie rachunki, związane z utrzymaniem domu. Dom dziecka rodzinnego typu odpowiada za remont domu, ubezpieczenie, płaci podatek na ziemię. Według umowy po 15 latach dom może przejść na własność rodziny, pod warunkiem, że przez te wszystkie lata ona zachowała status domu dziecka oraz nie ma w stosunku do niej pretensji ze strony Białoruskiego Funduszu Dziecięcego oraz władz lokalnych;

Fundusz robi remont oraz urządza nowe domy, zapewnia niezbędne meble i sprzęty;

zapewnia wsparcie finansowe rodzinom w ich bieżących potrzebach;

chroni prawa dzieci;

zapewnia socjalną pomóc dzieciom-sierotom (organizuje badania medyczne, pomaga w konsultacjach przy leczeniu, wysyła dzieci do zagranicznych i białoruskich sanatoriów, zapewnia wsparcie psychologiczne, prawne i inne);

zajmuje się rozwojem twórczości i sportu wśród dzieci, w miarę możliwości zapewnia sportowe sprzęty i urządzenia;

organizuje różnego typu imprezy, konkursy, spotkania, wycieczki dla dzieci i rodziców-opiekunów;

pomaga w znalezieniu zatrudnienia dzieciom z domów dziecka oraz w otrzymaniu wykształcenia;

pomaga rodzinom w znalezieniu sponsorów (z Białorusi bądź z innego państwa);

organizuje spotkania rodziców-opiekunów w celu wymiany doświadczeniami;

Młode talenty

Rozwój twórczości wśród dzieci jest ważny w każdym społeczeństwie. Istnieją również konkretne kategorie dzieci, które potrzebują pomocy i wsparcia w tym zakresie. Do nich należą sieroty, dzieci niepełnosprawne, które nie zawsze mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.

Utalentowane dzieci sieroty oraz dzieci niepełnosprawne z reguły rzadziej odwiedzają zajęcia fakultatywne oraz lekcje, chociaż potrzebują tego tak samo, jak inni. Co roku w czasie wakacji wiosennych Białoruski Fundusz Dziecięcy organizuje seminarium „Młode talenty” dla sierot i niepełnosprawnych. Uczestniczą w seminarium utalentowane dzieci z całego kraju. Organizatorzy pomagają dzieciom rozwijać swoje talenty w malarstwie, muzyce oraz innych dziedzinach. W czasie festynu z dziećmi pracują najlepsi pedagodzy, kompozytorzy, malarze, producenci muzyczni oraz inni znani ludzie. Dla wielu sierot i niepełnosprawnych seminarium był początkiem rozwoju swojej twórczości. Uczestnikiem pierwszego takiego festynu był uczeń siódmej klasy z domu dziecka, który teraz jest znanym piosenkarzem na Białorusi – Iwan Busłaj.

Podaruj dzieciom święto

W 1988 roku Białoruski Fundusz dziecięcy pierwszy raz w kraju zwrócił uwagę opinii publicznej na Międzynarodowy Dzień Dziecka. Akcja «Podaruj dzieciom święto” poświęcona jest temu dniu i jest prowadzona tradycyjnie w przeddzień 1 czerwca w Narodowym Centrum Wystawy  ”BelEKSPO”. Zazwyczaj organizowane są koncerty, programy, gry, wystawy i twórcze spotkania. Lokalne oddziały Funduszu również podejmują różne działania w tym obszarze. Ponadto 1 czerwca Białoruski Fundusz Dziecięcy nagradza laureatów honorowych nagród „Przyjaciel dzieci” oraz nagrody imienia Zenaidy Tusnolobova-Marczenko. Nagrody przyznawane są dla dorosłych, którzy dbają o zdrowie, rozwój kreatywności, status społeczny dzieci.

Tęcza nadziei

Tęcza nadziej jest to program rehabilitacyjno-zdrowotny dla dzieci chorych na choroby onkologiczne. Realizowany on jest z 1992 roku w Narodowym Centrum Zdrowia „Zubrionok”. Od tamtego czasu leczenie i rehabilitacja w ramach programu prowadzono u ponad 1500 dzieci. W ciągu trzech tygodni dzieci odpoczywają, poprawiają stan zdrowia, poddają się rehabilitacji psychologicznej. Dzieci są poddawane aromaterapii, korzystają ze sprzętów gimnastycznych, basenów, rowerków wodnych, łodzi, komputerów. Dla uczestników programu organizowane są wycieczki, gry, imprezy, konkursy, kabarety. W wyniku programu dzieci poprawiają swoje samopoczucie, a co najważniejsze – zyskują nowych przyjaciół i nowe możliwości.

Nasze serca dla chorych dzieci

Program „Nasze serca dla chorych dzieci” jest realizowany z 1991 roku. Z 1996 roku program otrzymuje wsparcie rządu i jest realizowany jako program państwowy pod nazwą „Nasze dzieci”.

Program jest przeznaczony dla dzieci, które z jakiegokolwiek powodu zmuszone są spędzić Sylwester oraz Boże Narodzenie w szpitalach. Co roku w ciągu całego miesiąca przed Świętami Bożego Narodzenia wolontariusze Funduszu odwiedzają dzieci w szpitalach oraz centrach rehabilitacyjnych. Oni organizują spotkania ze Świętym Mikołajem (Dziadkiem Mrozem) i Śniegureczką, dają prezenty. Ponad 15 000  dzieci co roku otrzymują Bożenarodzeniowe i sylwestrowe prezenty od Białoruskiego Funduszu Dziecięcego.

Międzynarodowy sponsoring

Już 13 lat funkcjonuje program „Międzynarodowy sponsoring”. Ponad 130 dzieci z całego kraju (sieroty, niepełnosprawni, dzieci z biednych rodzin) co miesiąc otrzymują wsparcie finansowe od  amerykańskich, kanadyjskich, włoskich rodzin. Obowiązkowym warunkiem pomocy jest kontakt dziecka z rodziną za pośrednictwem listów, pocztówek itp.

 

Spodobał Ci się artykuł? Czekamy na Twój głos!


Białoruś

Polecany artykuł